Misszió és Vízió

Misszió - Miért vagyunk?

Küldetésünk, hogy az egészségügyben dolgozók és a beteg emberek mindennapjait könnyebbé tegyük megoldást kínálva minden, az egészségügyi ellátás során, azzal összefüggésben keletkező szükségletre, problémára és igényre.

A gyógyítás technológiai alapjainak a megteremtése és folyamatos fenntartása kiemelt feladatunk.

Vízió - hová szeretnénk eljutni?

Az összes érdekelt az egészségügyi szegmensben, mint hatékony és megbízható partnerre tekintsen ránk hazánkban, Magyarországon.

Érdekeltek: az egészségügyi intézmények (egyetemek, országos intézetek, kórházak, rendelőintézetek, magán praxisok), munkavállalók, beszállítók, tulajdonosok.

J ö v ő k é p ü n k  a  f e j l ő d é s